HosumLife ❙ 快閃上市

 門市資訊:天母店南西店

-----------------------------------------------------------

快閃活動

現場購買砧板,送 砧板專用除痕砂棉(3M英國製特規版)

加購99元,可得到 HOS多功能工作圍裙喔~

※ 圍裙於專櫃活動結束後陸續寄發

快閃時間 ❙ 2020/04/15 (三) ~ 2020/05/17 (日)

快閃地點 ❙ 南西店